Kurzy 
Informatika 2.KNTento kurz povoľuje vstup hosťujúcich používateľovTento kurz vyžaduje prihlasovací kľúčInformácie
Informatika HATento kurz povoľuje vstup hosťujúcich používateľovTento kurz vyžaduje prihlasovací kľúčInformácie
jazyk phpTento kurz povoľuje vstup hosťujúcich používateľovTento kurz vyžaduje prihlasovací kľúčInformácie
MaturitaTento kurz povoľuje vstup hosťujúcich používateľovTento kurz vyžaduje prihlasovací kľúčInformácie
chémia 2.H, GTento kurz povoľuje vstup hosťujúcich používateľovTento kurz vyžaduje prihlasovací kľúčInformácie
Informatika 1.HTento kurz povoľuje vstup hosťujúcich používateľovTento kurz vyžaduje prihlasovací kľúčInformácie
Odborný výcvik - hostinský, hostinskáTento kurz povoľuje vstup hosťujúcich používateľovInformácie
Základy elektrotechniky - praktické cvičeniaTento kurz povoľuje vstup hosťujúcich používateľovTento kurz vyžaduje prihlasovací kľúčInformácie
Návod MoodleTento kurz povoľuje vstup hosťujúcich používateľovInformácie
ODV MPS 3. ročníkTento kurz povoľuje vstup hosťujúcich používateľovTento kurz vyžaduje prihlasovací kľúčInformácie
Prezentácie školyTento kurz povoľuje vstup hosťujúcich používateľovTento kurz vyžaduje prihlasovací kľúčInformácie
Elektrotechnické meraniaTento kurz povoľuje vstup hosťujúcich používateľovTento kurz vyžaduje prihlasovací kľúčInformácie
Angličtina - M+OCTento kurz povoľuje vstup hosťujúcich používateľovTento kurz vyžaduje prihlasovací kľúčInformácie
AutoCADTento kurz povoľuje vstup hosťujúcich používateľovTento kurz vyžaduje prihlasovací kľúčInformácie
Automatizácia 3. ročník ELETento kurz povoľuje vstup hosťujúcich používateľovTento kurz vyžaduje prihlasovací kľúčInformácie
Automatizácia 3. ročník STRTento kurz povoľuje vstup hosťujúcich používateľovTento kurz vyžaduje prihlasovací kľúčInformácie
BiológiaTento kurz povoľuje vstup hosťujúcich používateľovTento kurz vyžaduje prihlasovací kľúčInformácie
CHÉMIATento kurz povoľuje vstup hosťujúcich používateľovInformácie
Cvičenia EXCELTento kurz povoľuje vstup hosťujúcich používateľovTento kurz vyžaduje prihlasovací kľúčInformácie
Databázové systémyTento kurz povoľuje vstup hosťujúcich používateľovTento kurz vyžaduje prihlasovací kľúčInformácie
DEJEPIS,OBČIANSKA NÁUKATento kurz povoľuje vstup hosťujúcich používateľovInformácie
Dopravné zariadenia 4. ročníkTento kurz povoľuje vstup hosťujúcich používateľovTento kurz vyžaduje prihlasovací kľúčInformácie
E-lerningové vzdelávanieTento kurz povoľuje vstup hosťujúcich používateľovInformácie
Easy EnglishTento kurz povoľuje vstup hosťujúcich používateľovTento kurz vyžaduje prihlasovací kľúčInformácie
EKOLOGIATento kurz povoľuje vstup hosťujúcich používateľovInformácie
EkológiaTento kurz povoľuje vstup hosťujúcich používateľovTento kurz vyžaduje prihlasovací kľúčInformácie
Ekonomika - 1. ročníkTento kurz povoľuje vstup hosťujúcich používateľovInformácie
Ekonomika - 2. ročníkTento kurz povoľuje vstup hosťujúcich používateľovInformácie
English grammarTento kurz povoľuje vstup hosťujúcich používateľovTento kurz vyžaduje prihlasovací kľúčInformácie
EPS - elektronické počítačové systémyTento kurz povoľuje vstup hosťujúcich používateľovTento kurz vyžaduje prihlasovací kľúčInformácie
ExcelTento kurz povoľuje vstup hosťujúcich používateľovTento kurz vyžaduje prihlasovací kľúčInformácie
Fyzika +Tento kurz povoľuje vstup hosťujúcich používateľovTento kurz vyžaduje prihlasovací kľúčInformácie
Fyzika 1Tento kurz povoľuje vstup hosťujúcich používateľovTento kurz vyžaduje prihlasovací kľúčInformácie
Fyzika 2Tento kurz povoľuje vstup hosťujúcich používateľovTento kurz vyžaduje prihlasovací kľúčInformácie
Hospodárske výpočtyTento kurz povoľuje vstup hosťujúcich používateľovTento kurz vyžaduje prihlasovací kľúčInformácie
HOSPODÁRSKE VÝPOČTY - hostinskýTento kurz povoľuje vstup hosťujúcich používateľovTento kurz vyžaduje prihlasovací kľúčInformácie
INFORMATIKATento kurz povoľuje vstup hosťujúcich používateľovInformácie
Informatika - strojár - grafické systémyTento kurz povoľuje vstup hosťujúcich používateľovTento kurz vyžaduje prihlasovací kľúčInformácie
Informatika 2 roč.Tento kurz povoľuje vstup hosťujúcich používateľovTento kurz vyžaduje prihlasovací kľúčInformácie
JavaScriptTento kurz povoľuje vstup hosťujúcich používateľovTento kurz vyžaduje prihlasovací kľúčInformácie
MarketingTento kurz povoľuje vstup hosťujúcich používateľovInformácie
Marketing-2.ročníkInformácie
MATEMATIKA A FYZIKATento kurz povoľuje vstup hosťujúcich používateľovTento kurz vyžaduje prihlasovací kľúčInformácie
Matematika pre každéhoTento kurz povoľuje vstup hosťujúcich používateľovTento kurz vyžaduje prihlasovací kľúčInformácie
Maturita opakovanieTento kurz povoľuje vstup hosťujúcich používateľovTento kurz vyžaduje prihlasovací kľúčInformácie
Maturity ANJ B1Tento kurz povoľuje vstup hosťujúcich používateľovTento kurz vyžaduje prihlasovací kľúčInformácie
MikroprocesoryTento kurz povoľuje vstup hosťujúcich používateľovTento kurz vyžaduje prihlasovací kľúčInformácie
Náuka o materiálochTento kurz povoľuje vstup hosťujúcich používateľovTento kurz vyžaduje prihlasovací kľúčInformácie
Nemecký jazyk 4Tento kurz povoľuje vstup hosťujúcich používateľovTento kurz vyžaduje prihlasovací kľúčInformácie
ODBORNÁ PRAXInformácie
ODBORNÉ PREDMETY - EKONOMICKÉTento kurz povoľuje vstup hosťujúcich používateľovInformácie
ODBORNÉ PREDMETY - STROJÁRSKETento kurz povoľuje vstup hosťujúcich používateľovInformácie
ODBORNÉ PREDMETY - DREVÁRSKETento kurz povoľuje vstup hosťujúcich používateľovInformácie
ODV - 1. ročník - Odborný výcvikTento kurz povoľuje vstup hosťujúcich používateľovTento kurz vyžaduje prihlasovací kľúčInformácie
ODV - 2. ročník - Odborný výcvikTento kurz povoľuje vstup hosťujúcich používateľovTento kurz vyžaduje prihlasovací kľúčInformácie
ODV - 3. ročník - Odborný výcvikTento kurz povoľuje vstup hosťujúcich používateľovTento kurz vyžaduje prihlasovací kľúčInformácie
ODV - 4. ročník - Odborný výcvikTento kurz povoľuje vstup hosťujúcich používateľovTento kurz vyžaduje prihlasovací kľúčInformácie
POČÍTAČOVÁ GRAFIKATento kurz povoľuje vstup hosťujúcich používateľovTento kurz vyžaduje prihlasovací kľúčInformácie
Podnikanie, 3 ročníkTento kurz povoľuje vstup hosťujúcich používateľovTento kurz vyžaduje prihlasovací kľúčInformácie
Poradenstvo pre podnikateľov-4.roč.Tento kurz povoľuje vstup hosťujúcich používateľovInformácie
POS - 3.ročník Počítačové sieteTento kurz povoľuje vstup hosťujúcich používateľovTento kurz vyžaduje prihlasovací kľúčInformácie
POS - 4. ročník Počítačové siete Tento kurz povoľuje vstup hosťujúcich používateľovTento kurz vyžaduje prihlasovací kľúčInformácie
POTRAVINY A VÝŽIVATento kurz povoľuje vstup hosťujúcich používateľovTento kurz vyžaduje prihlasovací kľúčInformácie
Power PointTento kurz povoľuje vstup hosťujúcich používateľovTento kurz vyžaduje prihlasovací kľúčInformácie
PRÁCE ŽIAKOVTento kurz povoľuje vstup hosťujúcich používateľovInformácie
Prax, 3.ročníkTento kurz povoľuje vstup hosťujúcich používateľovInformácie
Prax, 4. ročníkTento kurz povoľuje vstup hosťujúcich používateľovInformácie
Prax4A Tento kurz povoľuje vstup hosťujúcich používateľovTento kurz vyžaduje prihlasovací kľúčInformácie
Programovanie C++Tento kurz povoľuje vstup hosťujúcich používateľovTento kurz vyžaduje prihlasovací kľúčInformácie
Programové vybavenie počítačovTento kurz povoľuje vstup hosťujúcich používateľovTento kurz vyžaduje prihlasovací kľúčInformácie
Programové vybavenie počítačov 2 ročníkTento kurz povoľuje vstup hosťujúcich používateľovTento kurz vyžaduje prihlasovací kľúčInformácie
PVP C++Tento kurz povoľuje vstup hosťujúcich používateľovTento kurz vyžaduje prihlasovací kľúčInformácie
RUSKÝ JAZYKTento kurz povoľuje vstup hosťujúcich používateľovTento kurz vyžaduje prihlasovací kľúčInformácie
Ruský jazyk 4 Tento kurz povoľuje vstup hosťujúcich používateľovTento kurz vyžaduje prihlasovací kľúčInformácie
SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRATento kurz povoľuje vstup hosťujúcich používateľovInformácie
Stavba automobilov 3. ročníkTento kurz povoľuje vstup hosťujúcich používateľovTento kurz vyžaduje prihlasovací kľúčInformácie
Stavba automobilov 4. ročníkTento kurz povoľuje vstup hosťujúcich používateľovTento kurz vyžaduje prihlasovací kľúčInformácie
STR cvičenia 2r.Tento kurz povoľuje vstup hosťujúcich používateľovTento kurz vyžaduje prihlasovací kľúčInformácie
Strojárska konštrukcia 3. ročníkTento kurz povoľuje vstup hosťujúcich používateľovTento kurz vyžaduje prihlasovací kľúčInformácie
Strojárska konštrukcia 4.ročníkTento kurz povoľuje vstup hosťujúcich používateľovTento kurz vyžaduje prihlasovací kľúčInformácie
Strojárska technológia -3.rTento kurz povoľuje vstup hosťujúcich používateľovTento kurz vyžaduje prihlasovací kľúčInformácie
Strojníctvo 2.ročníkTento kurz povoľuje vstup hosťujúcich používateľovTento kurz vyžaduje prihlasovací kľúčInformácie
Technická príprava výrobyTento kurz povoľuje vstup hosťujúcich používateľovTento kurz vyžaduje prihlasovací kľúčInformácie
Technické kreslenie GSTento kurz povoľuje vstup hosťujúcich používateľovTento kurz vyžaduje prihlasovací kľúčInformácie
TECHNIKA PREVÁDZKYTento kurz povoľuje vstup hosťujúcich používateľovTento kurz vyžaduje prihlasovací kľúčInformácie
TVP 1- ročník - Technické vybavenie počítačovTento kurz povoľuje vstup hosťujúcich používateľovTento kurz vyžaduje prihlasovací kľúčInformácie
TVP 2- ročník - Technické vybavenie počítačovTento kurz povoľuje vstup hosťujúcich používateľovTento kurz vyžaduje prihlasovací kľúčInformácie
TVP cvičenia 2.ročníkTento kurz povoľuje vstup hosťujúcich používateľovTento kurz vyžaduje prihlasovací kľúčInformácie
Učtovníctvo 3. roč.Tento kurz povoľuje vstup hosťujúcich používateľovInformácie
VYK2Tento kurz povoľuje vstup hosťujúcich používateľovTento kurz vyžaduje prihlasovací kľúčInformácie
WWW stránkyTento kurz povoľuje vstup hosťujúcich používateľovTento kurz vyžaduje prihlasovací kľúčInformácie
Základy elektrotechnikyTento kurz povoľuje vstup hosťujúcich používateľovTento kurz vyžaduje prihlasovací kľúčInformácie
Informatika 1.KNTento kurz povoľuje vstup hosťujúcich používateľovTento kurz vyžaduje prihlasovací kľúčInformácie