Kategórie kurzov

Stredná odborná škola techniky a služieb 
 Informatika 2.KNTento kurz povoľuje vstup hosťujúcich používateľovTento kurz vyžaduje prihlasovací kľúčZhrnutie
 Informatika HATento kurz povoľuje vstup hosťujúcich používateľovTento kurz vyžaduje prihlasovací kľúčZhrnutie
 jazyk phpTento kurz povoľuje vstup hosťujúcich používateľovTento kurz vyžaduje prihlasovací kľúčZhrnutie
 MaturitaTento kurz povoľuje vstup hosťujúcich používateľovTento kurz vyžaduje prihlasovací kľúčZhrnutie
 chémia 2.H, GTento kurz povoľuje vstup hosťujúcich používateľovTento kurz vyžaduje prihlasovací kľúčZhrnutie
 Informatika 1.HTento kurz povoľuje vstup hosťujúcich používateľovTento kurz vyžaduje prihlasovací kľúčZhrnutie
 Odborný výcvik - hostinský, hostinskáTento kurz povoľuje vstup hosťujúcich používateľovZhrnutie
 Základy elektrotechniky - praktické cvičeniaTento kurz povoľuje vstup hosťujúcich používateľovTento kurz vyžaduje prihlasovací kľúčZhrnutie
 Návod MoodleTento kurz povoľuje vstup hosťujúcich používateľovZhrnutie
 ODV MPS 3. ročníkTento kurz povoľuje vstup hosťujúcich používateľovTento kurz vyžaduje prihlasovací kľúčZhrnutie
 Prezentácie školyTento kurz povoľuje vstup hosťujúcich používateľovTento kurz vyžaduje prihlasovací kľúčZhrnutie
 Elektrotechnické meraniaTento kurz povoľuje vstup hosťujúcich používateľovTento kurz vyžaduje prihlasovací kľúčZhrnutie
 Angličtina - M+OCTento kurz povoľuje vstup hosťujúcich používateľovTento kurz vyžaduje prihlasovací kľúčZhrnutie
 AutoCADTento kurz povoľuje vstup hosťujúcich používateľovTento kurz vyžaduje prihlasovací kľúčZhrnutie
 Automatizácia 3. ročník ELETento kurz povoľuje vstup hosťujúcich používateľovTento kurz vyžaduje prihlasovací kľúčZhrnutie
 Automatizácia 3. ročník STRTento kurz povoľuje vstup hosťujúcich používateľovTento kurz vyžaduje prihlasovací kľúčZhrnutie
 BiológiaTento kurz povoľuje vstup hosťujúcich používateľovTento kurz vyžaduje prihlasovací kľúčZhrnutie
 CHÉMIATento kurz povoľuje vstup hosťujúcich používateľovZhrnutie
 Cvičenia EXCELTento kurz povoľuje vstup hosťujúcich používateľovTento kurz vyžaduje prihlasovací kľúčZhrnutie
 Databázové systémyTento kurz povoľuje vstup hosťujúcich používateľovTento kurz vyžaduje prihlasovací kľúčZhrnutie
 DEJEPIS,OBČIANSKA NÁUKATento kurz povoľuje vstup hosťujúcich používateľovZhrnutie
 Dopravné zariadenia 4. ročníkTento kurz povoľuje vstup hosťujúcich používateľovTento kurz vyžaduje prihlasovací kľúčZhrnutie
 E-lerningové vzdelávanieTento kurz povoľuje vstup hosťujúcich používateľovZhrnutie
 Easy EnglishTento kurz povoľuje vstup hosťujúcich používateľovTento kurz vyžaduje prihlasovací kľúčZhrnutie
 EKOLOGIATento kurz povoľuje vstup hosťujúcich používateľovZhrnutie
 EkológiaTento kurz povoľuje vstup hosťujúcich používateľovTento kurz vyžaduje prihlasovací kľúčZhrnutie
 Ekonomika - 1. ročníkTento kurz povoľuje vstup hosťujúcich používateľovZhrnutie
 Ekonomika - 2. ročníkTento kurz povoľuje vstup hosťujúcich používateľovZhrnutie
 English grammarTento kurz povoľuje vstup hosťujúcich používateľovTento kurz vyžaduje prihlasovací kľúčZhrnutie
 EPS - elektronické počítačové systémyTento kurz povoľuje vstup hosťujúcich používateľovTento kurz vyžaduje prihlasovací kľúčZhrnutie
 ExcelTento kurz povoľuje vstup hosťujúcich používateľovTento kurz vyžaduje prihlasovací kľúčZhrnutie
 Fyzika +Tento kurz povoľuje vstup hosťujúcich používateľovTento kurz vyžaduje prihlasovací kľúčZhrnutie
 Fyzika 1Tento kurz povoľuje vstup hosťujúcich používateľovTento kurz vyžaduje prihlasovací kľúčZhrnutie
 Fyzika 2Tento kurz povoľuje vstup hosťujúcich používateľovTento kurz vyžaduje prihlasovací kľúčZhrnutie
 Hospodárske výpočtyTento kurz povoľuje vstup hosťujúcich používateľovTento kurz vyžaduje prihlasovací kľúčZhrnutie
 HOSPODÁRSKE VÝPOČTY - hostinskýTento kurz povoľuje vstup hosťujúcich používateľovTento kurz vyžaduje prihlasovací kľúčZhrnutie
 INFORMATIKATento kurz povoľuje vstup hosťujúcich používateľovZhrnutie
 Informatika - strojár - grafické systémyTento kurz povoľuje vstup hosťujúcich používateľovTento kurz vyžaduje prihlasovací kľúčZhrnutie
 Informatika 2 roč.Tento kurz povoľuje vstup hosťujúcich používateľovTento kurz vyžaduje prihlasovací kľúčZhrnutie
 JavaScriptTento kurz povoľuje vstup hosťujúcich používateľovTento kurz vyžaduje prihlasovací kľúčZhrnutie
 MarketingTento kurz povoľuje vstup hosťujúcich používateľovZhrnutie
 Marketing-2.ročníkZhrnutie
 MATEMATIKA A FYZIKATento kurz povoľuje vstup hosťujúcich používateľovTento kurz vyžaduje prihlasovací kľúčZhrnutie
 Matematika pre každéhoTento kurz povoľuje vstup hosťujúcich používateľovTento kurz vyžaduje prihlasovací kľúčZhrnutie
 Maturita opakovanieTento kurz povoľuje vstup hosťujúcich používateľovTento kurz vyžaduje prihlasovací kľúčZhrnutie
 Maturity ANJ B1Tento kurz povoľuje vstup hosťujúcich používateľovTento kurz vyžaduje prihlasovací kľúčZhrnutie
 MikroprocesoryTento kurz povoľuje vstup hosťujúcich používateľovTento kurz vyžaduje prihlasovací kľúčZhrnutie
 Náuka o materiálochTento kurz povoľuje vstup hosťujúcich používateľovTento kurz vyžaduje prihlasovací kľúčZhrnutie
 Nemecký jazyk 4Tento kurz povoľuje vstup hosťujúcich používateľovTento kurz vyžaduje prihlasovací kľúčZhrnutie
 ODBORNÁ PRAXZhrnutie
 ODBORNÉ PREDMETY - EKONOMICKÉTento kurz povoľuje vstup hosťujúcich používateľovZhrnutie
 ODBORNÉ PREDMETY - STROJÁRSKETento kurz povoľuje vstup hosťujúcich používateľovZhrnutie
 ODBORNÉ PREDMETY - DREVÁRSKETento kurz povoľuje vstup hosťujúcich používateľovZhrnutie
 ODV - 1. ročník - Odborný výcvikTento kurz povoľuje vstup hosťujúcich používateľovTento kurz vyžaduje prihlasovací kľúčZhrnutie
 ODV - 2. ročník - Odborný výcvikTento kurz povoľuje vstup hosťujúcich používateľovTento kurz vyžaduje prihlasovací kľúčZhrnutie
 ODV - 3. ročník - Odborný výcvikTento kurz povoľuje vstup hosťujúcich používateľovTento kurz vyžaduje prihlasovací kľúčZhrnutie
 ODV - 4. ročník - Odborný výcvikTento kurz povoľuje vstup hosťujúcich používateľovTento kurz vyžaduje prihlasovací kľúčZhrnutie
 POČÍTAČOVÁ GRAFIKATento kurz povoľuje vstup hosťujúcich používateľovTento kurz vyžaduje prihlasovací kľúčZhrnutie
 Podnikanie, 3 ročníkTento kurz povoľuje vstup hosťujúcich používateľovTento kurz vyžaduje prihlasovací kľúčZhrnutie
 Poradenstvo pre podnikateľov-4.roč.Tento kurz povoľuje vstup hosťujúcich používateľovZhrnutie
 POS - 3.ročník Počítačové sieteTento kurz povoľuje vstup hosťujúcich používateľovTento kurz vyžaduje prihlasovací kľúčZhrnutie
 POS - 4. ročník Počítačové siete Tento kurz povoľuje vstup hosťujúcich používateľovTento kurz vyžaduje prihlasovací kľúčZhrnutie
 POTRAVINY A VÝŽIVATento kurz povoľuje vstup hosťujúcich používateľovTento kurz vyžaduje prihlasovací kľúčZhrnutie
 Power PointTento kurz povoľuje vstup hosťujúcich používateľovTento kurz vyžaduje prihlasovací kľúčZhrnutie
 PRÁCE ŽIAKOVTento kurz povoľuje vstup hosťujúcich používateľovZhrnutie
 Prax, 3.ročníkTento kurz povoľuje vstup hosťujúcich používateľovZhrnutie
 Prax, 4. ročníkTento kurz povoľuje vstup hosťujúcich používateľovZhrnutie
 Prax4A Tento kurz povoľuje vstup hosťujúcich používateľovTento kurz vyžaduje prihlasovací kľúčZhrnutie
 Programovanie C++Tento kurz povoľuje vstup hosťujúcich používateľovTento kurz vyžaduje prihlasovací kľúčZhrnutie
 Programové vybavenie počítačovTento kurz povoľuje vstup hosťujúcich používateľovTento kurz vyžaduje prihlasovací kľúčZhrnutie
 Programové vybavenie počítačov 2 ročníkTento kurz povoľuje vstup hosťujúcich používateľovTento kurz vyžaduje prihlasovací kľúčZhrnutie
 PVP C++Tento kurz povoľuje vstup hosťujúcich používateľovTento kurz vyžaduje prihlasovací kľúčZhrnutie
 RUSKÝ JAZYKTento kurz povoľuje vstup hosťujúcich používateľovTento kurz vyžaduje prihlasovací kľúčZhrnutie
 Ruský jazyk 4 Tento kurz povoľuje vstup hosťujúcich používateľovTento kurz vyžaduje prihlasovací kľúčZhrnutie
 SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRATento kurz povoľuje vstup hosťujúcich používateľovZhrnutie
 Stavba automobilov 3. ročníkTento kurz povoľuje vstup hosťujúcich používateľovTento kurz vyžaduje prihlasovací kľúčZhrnutie
 Stavba automobilov 4. ročníkTento kurz povoľuje vstup hosťujúcich používateľovTento kurz vyžaduje prihlasovací kľúčZhrnutie
 STR cvičenia 2r.Tento kurz povoľuje vstup hosťujúcich používateľovTento kurz vyžaduje prihlasovací kľúčZhrnutie
 Strojárska konštrukcia 3. ročníkTento kurz povoľuje vstup hosťujúcich používateľovTento kurz vyžaduje prihlasovací kľúčZhrnutie
 Strojárska konštrukcia 4.ročníkTento kurz povoľuje vstup hosťujúcich používateľovTento kurz vyžaduje prihlasovací kľúčZhrnutie
 Strojárska technológia -3.rTento kurz povoľuje vstup hosťujúcich používateľovTento kurz vyžaduje prihlasovací kľúčZhrnutie
 Strojníctvo 2.ročníkTento kurz povoľuje vstup hosťujúcich používateľovTento kurz vyžaduje prihlasovací kľúčZhrnutie
 Technická príprava výrobyTento kurz povoľuje vstup hosťujúcich používateľovTento kurz vyžaduje prihlasovací kľúčZhrnutie
 Technické kreslenie GSTento kurz povoľuje vstup hosťujúcich používateľovTento kurz vyžaduje prihlasovací kľúčZhrnutie
 TECHNIKA PREVÁDZKYTento kurz povoľuje vstup hosťujúcich používateľovTento kurz vyžaduje prihlasovací kľúčZhrnutie
 TVP 1- ročník - Technické vybavenie počítačovTento kurz povoľuje vstup hosťujúcich používateľovTento kurz vyžaduje prihlasovací kľúčZhrnutie
 TVP 2- ročník - Technické vybavenie počítačovTento kurz povoľuje vstup hosťujúcich používateľovTento kurz vyžaduje prihlasovací kľúčZhrnutie
 TVP cvičenia 2.ročníkTento kurz povoľuje vstup hosťujúcich používateľovTento kurz vyžaduje prihlasovací kľúčZhrnutie
 Učtovníctvo 3. roč.Tento kurz povoľuje vstup hosťujúcich používateľovZhrnutie
 VYK2Tento kurz povoľuje vstup hosťujúcich používateľovTento kurz vyžaduje prihlasovací kľúčZhrnutie
 WWW stránkyTento kurz povoľuje vstup hosťujúcich používateľovTento kurz vyžaduje prihlasovací kľúčZhrnutie
 Základy elektrotechnikyTento kurz povoľuje vstup hosťujúcich používateľovTento kurz vyžaduje prihlasovací kľúčZhrnutie
 Informatika 1.KNTento kurz povoľuje vstup hosťujúcich používateľovTento kurz vyžaduje prihlasovací kľúčZhrnutie
Projekt: Brezno - tradícia v strojárstve s modernou inovatívnou výukou  
 PVP 1. ročTento kurz vyžaduje prihlasovací kľúčZhrnutie
 programové vybavenie 1 ročník LičkováTento kurz povoľuje vstup hosťujúcich používateľovTento kurz vyžaduje prihlasovací kľúčZhrnutie
 Prieskumy, analýzy a hodnotenieTento kurz povoľuje vstup hosťujúcich používateľovTento kurz vyžaduje prihlasovací kľúčZhrnutie
 Základy práce s programom SprutCam. Aktivita 3.1 Tento kurz povoľuje vstup hosťujúcich používateľovTento kurz vyžaduje prihlasovací kľúčZhrnutie
 Modelovanie, tvorba výkresovej dokumentácie a generovanie NC kódu pre frézovanie. Aktivita 3.1Tento kurz povoľuje vstup hosťujúcich používateľovTento kurz vyžaduje prihlasovací kľúčZhrnutie
 Modelovanie, tvorba výkresovej dokumentácie a generovanie NC kódu pre sústruženie. Aktivita 3.1Tento kurz povoľuje vstup hosťujúcich používateľovTento kurz vyžaduje prihlasovací kľúčZhrnutie
 Informatika 2. ročník - Grafické systémyTento kurz povoľuje vstup hosťujúcich používateľovTento kurz vyžaduje prihlasovací kľúčZhrnutie
 Informatika 1. ročník WORDTento kurz povoľuje vstup hosťujúcich používateľovTento kurz vyžaduje prihlasovací kľúčZhrnutie
 InformatikaTento kurz povoľuje vstup hosťujúcich používateľovTento kurz vyžaduje prihlasovací kľúčZhrnutie
  PROGRAMOVANIE NCTento kurz povoľuje vstup hosťujúcich používateľovTento kurz vyžaduje prihlasovací kľúčZhrnutie
 MechanikaTento kurz povoľuje vstup hosťujúcich používateľovTento kurz vyžaduje prihlasovací kľúčZhrnutie
 PraxTento kurz povoľuje vstup hosťujúcich používateľovTento kurz vyžaduje prihlasovací kľúčZhrnutie
 Ruský jazykTento kurz povoľuje vstup hosťujúcich používateľovTento kurz vyžaduje prihlasovací kľúčZhrnutie
 Strojárska technológia 1.ročníkTento kurz povoľuje vstup hosťujúcich používateľovTento kurz vyžaduje prihlasovací kľúčZhrnutie
 Technické kreslenieTento kurz povoľuje vstup hosťujúcich používateľovTento kurz vyžaduje prihlasovací kľúčZhrnutie
Projekt: Strojárske vzdelanie na Horehroní dostupné pre všetkých 
 Etická výchovaTento kurz povoľuje vstup hosťujúcich používateľovTento kurz vyžaduje prihlasovací kľúčZhrnutie
 MatematikaTento kurz povoľuje vstup hosťujúcich používateľovZhrnutie
 Odborný výcvik 1. ročníkTento kurz povoľuje vstup hosťujúcich používateľovZhrnutie
 Slovenský jazyk a literaturaTento kurz povoľuje vstup hosťujúcich používateľovTento kurz vyžaduje prihlasovací kľúčZhrnutie
 Strojárska výroba 1.ročníkTento kurz povoľuje vstup hosťujúcich používateľovZhrnutie
 Strojárska výroba 2. ročníkTento kurz povoľuje vstup hosťujúcich používateľovZhrnutie
 Telesná a športová výchovaTento kurz povoľuje vstup hosťujúcich používateľovTento kurz vyžaduje prihlasovací kľúčZhrnutie
 Základy strojárstva 1. ročníkTento kurz povoľuje vstup hosťujúcich používateľovZhrnutie
 Základy strojárstva 2. ročníkTento kurz povoľuje vstup hosťujúcich používateľovZhrnutie
Projekt: Profesijný a karierový rast pedagogických zamestnancov 
 OPS / OSO (originály učebných materiálov)Tento kurz povoľuje vstup hosťujúcich používateľovZhrnutie