Strojárska technológia -3.r
(STT 3)

 Tento kurz povoľuje vstup hosťujúcich používateľov
 Tento kurz vyžaduje prihlasovací kľúč

technológia pre prvákov

Tento kurz povoľuje vstup hosťujúcich používateľov  Tento kurz vyžaduje prihlasovací kľúč