Ruský jazyk 4
(ruj4_1)

 Tento kurz povoľuje vstup hosťujúcich používateľov
 Tento kurz vyžaduje prihlasovací kľúč

tento kurz je určený pre žiakov 4. ročníka ,ktorí chcú maturovať z ruského jazyka.

Tento kurz povoľuje vstup hosťujúcich používateľov  Tento kurz vyžaduje prihlasovací kľúč