Nemecký jazyk 4
(NEJ4_1)

 Tento kurz povoľuje vstup hosťujúcich používateľov
 Tento kurz vyžaduje prihlasovací kľúč

Kurz je určený pre žiakov 4.ročníka,ktorí sa pripravujú na maturitnú skúšku z nemeckého jazyka.

Tento kurz povoľuje vstup hosťujúcich používateľov  Tento kurz vyžaduje prihlasovací kľúč