HOSPODÁRSKE VÝPOČTY - hostinský
(HOVHOST)

 Tento kurz povoľuje vstup hosťujúcich používateľov
 Tento kurz vyžaduje prihlasovací kľúč

KURZ UZAVRETÝ (august 2012) - NA POŽIADANIE MATERIÁLY Z KURZU POSKYTNE RNDr. Zubáková

Tento kurz povoľuje vstup hosťujúcich používateľov  Tento kurz vyžaduje prihlasovací kľúč