Modelovanie, tvorba výkresovej dokumentácie a generovanie NC kódu pre sústruženie. Aktivita 3.1
(akt 3.1)

 Tento kurz povoľuje vstup hosťujúcich používateľov
 Tento kurz vyžaduje prihlasovací kľúč

Postup práce v programe SolidWorks a Sprutcam pri sústružení

Tento kurz povoľuje vstup hosťujúcich používateľov  Tento kurz vyžaduje prihlasovací kľúč