Modelovanie, tvorba výkresovej dokumentácie a generovanie NC kódu pre frézovanie. Aktivita 3.1
(AKVT1)

 Tento kurz povoľuje vstup hosťujúcich používateľov
 Tento kurz vyžaduje prihlasovací kľúč

Postupy pri práci v SolidWorks a SprutCame

Tento kurz povoľuje vstup hosťujúcich používateľov  Tento kurz vyžaduje prihlasovací kľúč