OPS / OSO (originály učebných materiálov)
(OPS_1)

 Tento kurz povoľuje vstup hosťujúcich používateľov

Kurz uzavretý. Originály materiálov na požiadanie poskytne RNDr. Anna Zubáková.

Tento kurz povoľuje vstup hosťujúcich používateľov