Marketing
(MKT2)

 Tento kurz povoľuje vstup hosťujúcich používateľov

Tu napíšte výstižný a zaujímavý odsek, ktorý vysvetľuje, o čom je tento kurz

Tento kurz povoľuje vstup hosťujúcich používateľov