Strojárska výroba 1.ročník
(STV 1)

 Tento kurz povoľuje vstup hosťujúcich používateľov

1. ročník

Tento kurz povoľuje vstup hosťujúcich používateľov