Strojárska výroba 2. ročník
(STV 2)

 Tento kurz povoľuje vstup hosťujúcich používateľov

2. ročník

Tento kurz povoľuje vstup hosťujúcich používateľov