Odborný výcvik 1. ročník
(ODBV11)

 Tento kurz povoľuje vstup hosťujúcich používateľov

1. ročník

Tento kurz povoľuje vstup hosťujúcich používateľov