Učtovníctvo 3. roč.
(UCT-3.r.)

 Tento kurz povoľuje vstup hosťujúcich používateľov

Tento kurz bude slúžiť na to, aby sa žiak naučil účtovať.

Tento kurz povoľuje vstup hosťujúcich používateľov