Ekonomika - 1. ročník
(EKO-1.r.)

 Tento kurz povoľuje vstup hosťujúcich používateľov

Kurz umožní žiakom pochopiť základy ekonomiky

Tento kurz povoľuje vstup hosťujúcich používateľov