Návod Moodle
(NM)

 Tento kurz povoľuje vstup hosťujúcich používateľov

Stručný návod pre tvorcov kurzu.

Tento kurz povoľuje vstup hosťujúcich používateľov