Základy elektrotechniky - praktické cvičenia
(ZAEc)

 Tento kurz povoľuje vstup hosťujúcich používateľov
 Tento kurz vyžaduje prihlasovací kľúč

Základy elektrotechniuky - praktické cvičenia - návody

Tento kurz povoľuje vstup hosťujúcich používateľov  Tento kurz vyžaduje prihlasovací kľúč