Informatika 1.H
(Inf 1.H)

 Tento kurz povoľuje vstup hosťujúcich používateľov
 Tento kurz vyžaduje prihlasovací kľúč

Študenti tu nájdu témy učiva informatika 1. ročníka trojročného odboru

Tento kurz povoľuje vstup hosťujúcich používateľov  Tento kurz vyžaduje prihlasovací kľúč