RUSKÝ JAZYK
(RJ)

 Tento kurz povoľuje vstup hosťujúcich používateľov
 Tento kurz vyžaduje prihlasovací kľúč

Tu nájdete texty a prezentácie využívané na hodinách ruského jazyka

Tento kurz povoľuje vstup hosťujúcich používateľov  Tento kurz vyžaduje prihlasovací kľúč