INFORMATIKA
(INF_1)

 Tento kurz povoľuje vstup hosťujúcich používateľov

Tu nájdete prezentácie a materiály využívané na hodinách informatiky.

Tento kurz povoľuje vstup hosťujúcich používateľov