Stavba automobilov 4. ročník
(STA_4R)

 Tento kurz povoľuje vstup hosťujúcich používateľov
 Tento kurz vyžaduje prihlasovací kľúč

STA 4R

Tento kurz povoľuje vstup hosťujúcich používateľov  Tento kurz vyžaduje prihlasovací kľúč