Ekonomika - 2. ročník
(EKO-2.r.)

 Tento kurz povoľuje vstup hosťujúcich používateľov

Vybrané kapitoly z ekonomiky pre 2. ročník

Tento kurz povoľuje vstup hosťujúcich používateľov