Fyzika 1
(F 1)

 Tento kurz povoľuje vstup hosťujúcich používateľov
 Tento kurz vyžaduje prihlasovací kľúč

V rámci kurzu sú žiakom poskytované materiály vzťahujúce sa na učivo prvého ročníka SPŠ vo forme prezentácií;vytvorených v programe Microsoft PowerPoint 2002, zadania fyzikálnych úloh, teoretické analýzy a návody pracovných postupov aplikovaných na cvičeniach, testy a iné študijné materiály - podľa aktuálnych potrieb vyučovania fyziky v uvedenom ročníku.

KURZ UZAVRETÝ (august 2012) - NA POŽIADANIE MATERIÁLY Z KURZU POSKYTNE RNDr. Zubáková

Tento kurz povoľuje vstup hosťujúcich používateľov  Tento kurz vyžaduje prihlasovací kľúč