Fyzika 2
(F2)

 Tento kurz povoľuje vstup hosťujúcich používateľov
 Tento kurz vyžaduje prihlasovací kľúč

V rámci kurzu sú žiakom poskytované materiály vzťahujúce sa na učivo druhého ročníka SPŠ vo forme prezentácií vytvorených v programe Microsoft PowerPoint 2002,teoretické analýzy a návody pracovných postupov aplikovaných na cvičeniach, zadania fyzikálnych úloh, testy a iné študijné materiály - podľa aktuálnych potrieb vyučovania fyziky v uvedenom ročníku. Kurz je v štádiu tvorby, jednotlivé jeho časti sú priebežne dopĺňané a inovované.

KURZ UZAVRETÝ (august 2012) - NA POŽIADANIE MATERIÁLY Z KURZU POSKYTNE RNDr. Zubáková

Tento kurz povoľuje vstup hosťujúcich používateľov  Tento kurz vyžaduje prihlasovací kľúč