Fyzika +
(F+)

 Tento kurz povoľuje vstup hosťujúcich používateľov
 Tento kurz vyžaduje prihlasovací kľúč

V kurze sú uvedené možnosti praktických aplikácií teoretických poznatkov získaných pri vyučovaní fyziky, zaujímavosti z oblasti vedy a techniky,referáty na témy súvisiace s preberanou látkou v jednotlivých ročníkoch. Kurz obsahuje okrem príspevkov žiakov a tvorcu kurzu aj materiály z odbornej a populárno-vedeckej literatúry, prípadne vhodných internetových stránok ktoré tvoria podklady pre ďalšiu prácu žiakov v rámci vyučovania fyziky v 1. aj 2. ročníku SPŠ.

KURZ UZAVRETÝ (august 2012) - NA POŽIADANIE MATERIÁLY Z KURZU POSKYTNE RNDr. Zubáková

Tento kurz povoľuje vstup hosťujúcich používateľov  Tento kurz vyžaduje prihlasovací kľúč