Automatizácia 3. ročník STR
(AUT 3)

 Tento kurz povoľuje vstup hosťujúcich používateľov
 Tento kurz vyžaduje prihlasovací kľúč

Kurz je určený pre odbor technik v strojárstve, zameranie dopravné zariadeia

Tento kurz povoľuje vstup hosťujúcich používateľov  Tento kurz vyžaduje prihlasovací kľúč