Zmena spôsobu overovania

Táto ponuka umožňuje zmeniť spôsob overovania u konkrétneho používateľa.

Tiež berte do úvahy, že to do veľkej miery závisí na metódach overovania, ktoré ste pre Váš portál nastavili a na nastavení, ktoré tento portál používa.

Nesprávna zmena môže danému používateľovi znemožniť prihlásenie alebo celkom odstrániť jeho účet. Spôsob overovania preto meňte iba vtedy, ak viete, čo robíte.

Zoznam všetkých súborov Pomocníka