Maximálny počet položiek

Koľko záznamov môže užívateľ zadať pre túto aktivitu

Zoznam všetkých súborov Pomocníka