Položky požadované pred prezeraním

Počet položiek, ktoré musí užívateľ zadať predtým, kým uvidí ostatné položky v tejto databáze.

Zoznam všetkých súborov Pomocníka