Povoliť komentár k položkám

Študenti kurzu môžu získať oprávnenie, aby k heslám v slovníku pridávali komentáre.

Môžete si vybrať, či bude táto funkcia povolená alebo zakázaná.

Učitelia môžu vždy pridávať komentáre k položkám.

Zoznam všetkých súborov Pomocníka