Implicitný stav schvaľovania

Toto nastavenie umožňuje učiteľovi určiť, čo sa stane s novými položkami, ktoré do slovníku pridajú študenti. Tieto môžu byť alebo automaticky sprístupnené všetkým účastníkom kurzu, alebo musí učiteľ každé z nich najprv schváliť.

Zoznam všetkých súborov Pomocníka