Prečistiť stránky

Táto funkcia odstraňuje z databázy zadaný počet starých verzií stránok.

Zoznam všetkých súborov Pomocníka